Atpakaļ

Korporatīvās apmācības

Lielākā daļa uzņēmumu pievērš īpašu uzmanību personāla apmācībai, jo uzņēmuma panākumi ir atkarīgi no darbinieku prasmēm un kompetencēm. Populārākā apmācības forma ir korporatīvā apmācība. Šāds apmācību formāts uzņēmuma ietvaros ļauj īsā laikā paaugstināt darbinieku rezultativitāti un sasniegt konkrētus biznesa rezultātus.

Andros Baltija korporatīvās apmācības

Adros Baltija jau 28 gadus specializējas korporatīvo apmācību, lietišķo spēļu, veicināšanas pasākumu un stratēģisko sesiju organizēšanā pazīstamiem starptautiskiem uzņēmumiem.

Veiksmīgi veicam darbinieku apmācības IT, finanšu, apdrošināšanas, tirdzniecības un farmācijas biznesa jomās. Mēs veidojam unikālas apmācību programmas, kas pielāgotas jūsu mērķiem un uzņēmuma specifikai.

Tēmas, par kurām veicam apmācības:

 • menedžmenta apmācība;
 • komunikācijas un interviju apmācība;
 • darbinieku atlases un novērtēšanas tehnoloģijas;
 • apmācības par efektīvu pārdošanu dažādās variācijās.

Mēs nepiedāvājam universālu gatavu risinājumu. Katra no mūsu apmācību un izglītības programmām tiek izstrādāta individuāli jūsu personālam un jūsu uzdevumiem, tāpēc varat būt pārliecināti par sniegto pakalpojumu kvalitāti un efektivitāti.

Korporatīvo apmācību ietvaros mēs:

 • veicam darbinieku prasmju auditu;
 • izstrādājam individuālu programmu, kas risina konkrētas jūsu biznesa problēmas;
 • nodrošinām apmācību ar jums saskaņotā formātā;
 • atbalstām apmācāmos pēc apmācību pabeigšanas un rūpējamies, lai apgūtās prasmes tiktu veiksmīgi pielietotas un kļūtu darbiniekiem par ieradumu;
 • uzņēmuma vadībai sniedzam mutisku ziņojumu par katra apmācībās izgājušā darbinieka īpašībām un ieteikumus apmācāmo tālākai attīstībai.

Sazinieties uz konsultāciju,

lai saņemtu atbildes uz visiem iespējamiem jautājumiem

Korporatīvās apmācības: pakalpojuma sniegšana, izmantojot posmu metodi

1. posms. Mērķu un uzdevumu noteikšana

Adros Baltija konsultantu tikšanās ar uzņēmuma vadību, lai pārrunātu apmācību mērķus un uzdevumus. Ar mūsu konsultantiem jūs aizpildīsiet anketu, lai noteiktu apmācību ilgumu, formātu, valodu un vietu.

Iespējamie formāti: apmācības, lietišķa spēle, biznesa simulācija

Pieejamās valodas: latviešu, angļu, krievu

2. posms. Priekšlikuma sagatavošana

Rūpīgi izanalizējot jūsu vēlmes un vajadzības, mūsu konsultanti sagatavos komercpiedāvājumu un apspriedīs ar jums apmācību efektivitātes kritērijus un citas detaļas.

3. posms. Individuālās apmācības programmas audits un izstrāde

Mēs veiksim jūsu darbinieku prasmju auditu, novērtēsim viņu sagatavotības līmeni, stiprās un vājās puses.

Audita procesā mēs pievēršam uzmanību trim komponentiem:

 1. Cilvēki. Vai darbinieks atbilst savam amatam, cik profesionāli viņš ir piemērots šim darbam?
 2. Procesi. Cik kvalitatīvi un labi strukturēti ir darba procesi?
 3. Instrumenti. Kādi instrumenti darbiniekiem ir pieejami? Vai viņiem ir skaistas un stilīgas prezentācijas, bukleti, instrukcijas sava darba veikšanai?

Pēc tam noteiksim jūsu darbinieku sagatavotības līmeni un pielāgosim personāla individuālo apmācību programmu. Tāpat pēc audita sniegsim jums atgriezenisko saiti par to, vai ir vērts investēt izvēlēto darbinieku apmācībā vai arī tā būs lieki iztērēta nauda un pūles.

Jau sadarbojaties ar mums

4. posms. Aktivitāte pirms apmācībām un apmācības

 1. Intervija ar trim apmācamajiem. Tiek organizēta, lai novērtētu viņu prasmes, izprastu stiprās un vājās puses, motivētu iegūt jaunas zināšanas un “pārdotu” viņiem ideju, ka mācīšanās ir noderīga, interesanta un mainīs viņu dzīvi.
 1. Divu dienu apmācības visiem darbiniekiem.

Mēs vadīsim apmācības, pamatojoties uz iepriekš pārrunātām jūsu uzņēmumam raksturīgām problēmsituācijām.

Mēs esam pret “ūdens liešanu” un apmācībām apmācību dēļ, tāpēc izvēlamies metodes, pamatojoties uz konkrētiem gadījumiem, un apmācībās varēsim analizēt reālu darba problēmu.

Starp apmācību dienām mēs ņemam pārtraukumus. Tas ļauj dalībniekiem paspēt iegūtās zināšanas integrēt savā darbā, eksperimentēt ar piedāvātajiem paņēmieniem un pāriet apmācību otrajā posmā ar praktiskiem jautājumiem.

5. posms. Aktivitātes un atbalsts pēc apmācībām

Prakse rāda, ka aptuveni 50% no apmācību panākumiem ir atkarīgi no jaunu zināšanu ieviešanas, vēl 26% – no sagatavošanās un tikai 24% – no paša mācību procesa. Tāpēc mēs savās apmācībās īpašu uzmanību pievēršam praksei, kontrolējot un atbalstot jūsu darbiniekus posmā, kas darba procesā tiek ieviesti jauni instrumenti.

Mēs saprotam, ka pārmaiņas notiek pakāpeniski, tāpēc atbalstīsim jūsu darbiniekus šajā ceļā un palīdzēsim viņiem ieviest piedāvātos paņēmienus un metodes savā darbā. Šai nolūkā mēs:

 • Sagatavosim darbiniekiem četru mājasdarbu sēriju, ko viņi pildīs visa mēneša garumā. Mājasdarbus pārbauda paši dalībnieki, nodrošinot cits citam atgriezenisko saiti, kā arī treneris.
 • Mēs veiksim dubultas vizītes kopā ar pārdevējiem pie klientiem vai vērosim vadītāja darbu ar viņa padotajiem (piemēram, apmeklēsim sapulci).
 • Mēs organizējam ar apmācamajiem divu stundu atbalsta tikšanās trīs mēnešu garumā. Šo tikšanos laikā varēsim nodot apmācamajiem jaunus paņēmienus un metodes vai analizēt sarežģītus gadījumus darba procesā un veikt praktisku analīzi.
 • Veidosim apmācību čatus WhatsApp vai Telegram, kur trīs nedēļas visi jūsu apmācāmie darbinieki katru dienu saņems uzdevumus. 

Ja redzēsim, ka darbiniekam kaut kas nesanāk, sniegsim bezmaksas atbalstu un veiksim papildu apmācības un iegūto prasmju auditu.

Mūsuprāt, tieši kvalitatīvs atbalsts pēc apmācībām ļauj uzņēmumam gūt atdevi no ieguldījumiem un sasniegt vēlamos KPI.

Mūsu priekšrocības

Atbalsts pēc apmācībām

Visā pakalpojuma sniegšanas laikā jūs saņemsiet atgriezenisko saiti par visiem jautājumiem un atbalstu pēc apmācībām, kas ilgst trīs mēnešus pēc pēdējās apmācību dienas.

Prasmju ieviešanas kontrole

Mēs nodrošinām jūsu darbiniekiem ne tikai instrumentus, bet arī laiku, lai viņi varētu īstenot visas iegūtās prasmes. Pēc tam mēs viņiem sniedzam attīstošu atgriezenisko saiti un ieteikumus darba rezultātu uzlabošanai.

Efektīva sistēma

Mēs veidojam vidi, kurā darbinieki nevar nemainīties. Visa apmācības programma ilgst sešus mēnešus, ieskaitot sagatavošanos pirms apmācībām, pašas apmācības, mājasdarbus un atbalstu pēc programmas pabeigšanas. Tas palīdz darbiniekiem iegrimt jaunu zināšanu apguvē un veiksmīgi tās pielietot praksē. Pēc apmācībām jūsu darbinieki un rezultāti būs citādāki!

27 gadu pieredze

Kopš 1996. gada esam novadījuši 972 apmācības vidējiem un lieliem uzņēmumiem IT, finanšu, apdrošināšanas, tirdzniecības un farmācijas jomās.

Individuāla pieeja

Testu, interviju un korporatīvās apmācību metožu kombinācija tiek izvēlēta individuāli atbilstoši jūsu vajadzībām, mērķiem un darbinieku sagatavotības līmenim. Jūs varat būt pārliecināti, ka mēs izveidosim jūsu gadījumam unikālu apmācību programmu, kādu citur neatradīsiet.

Paldies!

mēs sazināsimies ar jums tuvākajā laikā