Atpakaļ

Personāla novērtēšana

Uzņēmuma labklājība un panākumi ir tieši atkarīgi no tā darbiniekiem un viņu kompetencēm. Tāpēc personāla novērtējums, kā arī pareiza atlase ir neatņemama efektīvas vadības sistēmas sastāvdaļa. Visaptverošs personāla novērtējums var palīdzēt identificēt darbinieku stiprās un vājās puses, palielināt darba produktivitāti, motivēt darbiniekus un uzlabot vispārējo uzņēmuma sniegumu.

Kādos gadījumos ir nepieciešams personāla novērtēšanas pakalpojums?

 • Jums no vairākiem kandidātiem jāizvēlas labākais;
 • nepieciešams noteikt darbinieku spējas, motivāciju un potenciālu;
 • jāpalielina darbinieku lojalitāte un iesaistīšanās;
 • plānojat paaugstināt vai pārcelt speciālistu uz citu nodaļu, iepriekš pārliecinoties, ka viņš tiks galā ar jaunajiem pienākumiem;
 • vēlaties novērtēt esošā personāla kompetences un atbilstību ieņemamajiem amatiem;
 • nepieciešams samazināt darbinieku skaitu, nosakot, kuri no tiem nespēj pildīt savus pienākumus;
 • vēlaties palielināt uzņēmuma peļņu un efektivitāti, prasmīgi sadalot cilvēkresursus pa darba vietām.

Kādas personāla novērtēšanas metodes mēs izmantojam

Savā darbā mēs paļaujamies uz pārbaudītām personāla novērtēšanas metodēm, kas pielāgotas dažādiem gadījumiem. Mūsu rīcībā ir vairāk nekā 10 dažādi testi, kurus izmantojam atkarībā no konkrētā amata, tostarp:

 • Ketella 16 faktoru anketa, 16PF;
 • Lušera krāsu tests;
 • Metode “Landolta gredzens”;
 • Vanderlika CAT;
 • Hogana vērtēšanas metode;
 • personāla vērtēšana 360°utt.

Turklāt mēs organizējam lietišķas spēles, lai noteiktu darbinieku stiprās un vājās puses, uzvedības modeļus un grūtības darbā.

Izmantojot testus, mēs analizēsim biroja administratora vai personīgā asistenta darba izpildes precizitāti; pārdevējam spēsim identificēt pārliecināšanas prasmes, spēju iegūt svešinieku uzticību un atrast kopīgu valodu ar dažādiem klientiem; grāmatvedim pārbaudīsim grāmatvedības dokumentu noformēšanas pareizību un spēkā esošās likumdošanas zināšanas nodokļu jautājumos.

Visas metodes, ko izmantojam personāla lietišķajai novērtēšanai, ļauj mums novērtēt darbinieka:

 • personību un kognitīvās spējas;
 • motivāciju dažādu darbu veikšanai;
 • gandarījumu un iesaistīšanos darba procesā; – slēptos personīgos riskus, piemēram, konfliktēšana, atkarība (alkohols, narkotikas, azartspēles), pasivitāte, nolaidība utt.

Svarīgi! Personāla efektivitātes novērtēšana notiek, piedaloties vairākiem speciālistiem un izmantojot dažādas metodes, kas izslēdz vienpusēju vērtēšanu.

Sazinieties uz konsultāciju,

lai saņemtu atbildes uz visiem iespējamiem jautājumiem

Kā notiek darbinieku novērtēšana organizācijā, izmantojot posmu metodi

1. posms. Mērķu un uzdevumu noteikšana

Notiek Adros Baltija konsultantu un klienta tikšanās, lai noskaidrotu vērtēšanas mērķus un uzdevumus. Šajā posmā kopā ar darba devēju katram kandidātam tiek sastādītas 10–15 mērķa prognozes, kurās ir visi klientu interesējošie jautājumi.

2. posms. Intervēšana un testēšana

Vērtējamais kandidāts tiek uzaicināts uz kompetences interviju, kas ilgst 40–60 minūtes. Uzdodot jautājumus un pamatojoties uz iepriekš noteiktu kompetenču modeli, mēs noteiksim, vai speciālistam ir viņa darba kvalitatīvai veikšanai nepieciešamās prasmes. Pēc tam darbinieks veic testu atkarībā no viņa amata.

3. posms. Apstrāde un rezultātu iegūšana

Pēc otrā posma rezultāti tiek apstrādāti. Mūsu izmantotā speciālā datorprogramma aprēķina darbinieka iegūto punktu skaitu un salīdzina viņa profilu ar citu veiksmīgu šīs nozares speciālistu profiliem. Rezultātā darba devējs saņem pilnīgu darbinieka aprakstu uz trim lapām.

4. posms. Darba devēja un Adros Baltija konsultantu noslēguma tikšanās

Pamatojoties uz novērtējuma rezultātiem, tiek sniegts mutisks ziņojums par kandidāta profesionālo piemērotību, iespējamiem viņa personības riskiem, kā arī ieteikumi darba efektivitātes paaugstināšanai. Pēc darba devēja vēlēšanās mūsu konsultanti var arī nosūtīt darbiniekam novērtējuma rezultātus un novadīt ar viņu interviju par viņa stiprajām un vājajām pusēm, kā arī sniegt ieteikumus profesionālajai izaugsmei. Šādas intervijas rezultātā parasti palielinās darbinieka motivācija veikt konkrēto darbu.

Jau sadarbojaties ar mums

Mūsu priekšrocības

28 gadu pieredze

Kopš 1996. gada esam veikuši vairāk nekā 20 623 speciālistu profesionālos novērtējumus dažādos uzņēmumos.

Pārbaudīta metodika

Prakses gados esam izveidojuši efektīvu personāla novērtēšanas sistēmu, kas ļauj vispusīgi novērtēt darbinieku, nepalaist garām neko svarīgu viņa profilā un sagatavot personīgus ieteikumus viņa attīstībai un profesionālam pielietojumam.

Individuāla pieeja

Testu, interviju un personāla novērtēšanas metožu kombinācija organizācijā tiek izvēlēta individuāli, lai atbilstu jūsu vajadzībām, mērķiem un vērtējamā kandidāta amatam.

Ekspertīze dažādās jomās

Mēs strādājam ar personālu tādās jomās kā IT, mārketings, reklāma, finanses, pārdošana, ražošana utt.

Paldies!

mēs sazināsimies ar jums tuvākajā laikā