Atpakaļ

Piegādes un atgriešanas noteikumi

1. Mājas lapa – interneta vietne ar adresi “https://www.adros.lv”, kuras īpašnieks ir SIA “Adros Baltija”. Klients – fiziska vai juridiska persona, kas izmanto Mājas lapā norādītos pakalpojumus.

2. Apmeklētājs var veikt tiešsaistes apmaksu Mājas lapā norādītajiem personāla atlases un apmācību pakalpojumiem, atbilstoši Mājas lapā norādītajiem izcenojumiem un saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

3. Veicot tiešsaistes pirkumu, Klienta pienākums ir norādīt derīgu kontaktinformāciju (vārds, uzvārds, e-pasts, tālrunis). Kļūdaini norādītās kontaktinformācijas gadījumā nepieciešams nekavējoties ziņot uz e-pastu info@adros.lv

4. SIA “Adros Baltija” pienākums ir elektroniski informēt Klientu par veiksmīgu pakalpojuma apmaksu (gadījumā ja Klienta e-pasts maksājuma veikšanas brīdī tika norādīts korekti).

5. SIA “Adros Baltija” veic Klienta personas datu apstrādi saskaņā ar Konfidencialitātes politiku.

6. Tiešsaistes pakalpojumu apmaksu var veikt ar Visa, MasterCard un Maestro kredīta un debeta maksājuma kartēm, kā arī ar interneta bankas (AS “Swedbank”, AS “Citadele Banka”, AS “SEB Banka”) tiešsaistes norēķina iespējām, ja tāda tehniskā iespēja pieejama tiešsaistes maksājuma veikšanas brīdī. Citai personai izsniegtās maksājuma kartes vai kartes datu izmantošana tiešsastes norēķiniem Mājas lapā ir aizliegta.

7. Tiešsaistē iegādāto pakalpojumu faktiskā piegādes kartība, termiņš un individuāli nosacījumi tiek saskaņoti ar Klientu individuāli, pēc veiktā tiešsaistes maksājuma. Pēc tiešsaistes apmaksas veikšanas darījuma atcelšana vairs nav iespējama un Klienta samaksātā nauda netiek atgriezta, izņemot šajos noteikumos minētos gadījumos un LR likumdošanu.

8. Par Mājas lapā norādītajiem pakalpojumiem un tiešsaistes apmaksas iespējām SIA “Adros Baltija” konsultē darba dienās, no plkst. 9:00 līdz 18:00, pa tālruni (+371) 67843815 un pa e-pastu info@adros.lv.

9. Ja tiek konstatēta sistēmas kļūda, kā rezultātā SIA “Adros Baltija” saņēma lielāku samaksu par pakalpojumiem, nekā uz pirkuma veikšanas brīdi pienācās, Klients 5 (piecu) darba dienu laikā pēc apmaksas veikšanas var vērsties ar rakstisku iesniegumu uz SIA “Adros Baltija” un, pēc apstākļu noskaidrošanas, nepareizi ieturētā naudas daļa tiks atgriezta Klientam. Ja vainojama cita tiešsaistes apmaksas procesā iesaistītā puse, piemēram, banka vai karšu apstrādes centrs, SIA “Adros Baltija” iespēju robežās cenšas palīdzēt atgūt nekorekti iekasēto naudu un, ja no vainojamās puses tika saņemta nepareizi iekasētā naudas summa, SIA “Adros Baltija” to atgriež Klientam.

Paldies!

mēs sazināsimies ar jums tuvākajā laikā