Atpakaļ

Diferencētā vadība: efektīvu skriptu izveide vadītājam

pic
TBD

Apraksts un programma

Treniņa programma

1. Vai jūs protat sadzirdēt lietas, par kurām darbinieki nerunā? Kā noteikt Jūsu padoto domāšanas, motivācijas un uzvedības tipus un īpatnības? Praktiskā nodarbība par “signāliem”, ar kuru palīdzību var noteikt darbinieku tipus un tipu īpatnības.

2. Atrodiet katra darbinieka personīgo atslēgu un “instrukciju”. Kā prognozēt padoto uzvedību un reakciju dažādās situācijās? Darbinieku uzvedības īpatnības ikdienas situācijās,  stresa situācijās un konfliktsituācijās. Ko var un ko nevar sagaidīt no katra darbinieka tipa?

3. Uzlabojiet rezultativitāti un lietderības koeficientu ar diferencētās pieejas palīdzību. Kas jāņem vērā, deleģējot uzdevumus un kontrolējot izpildi? Kā minimizēt riskus un būtiski paaugstināt lietderības koeficientu darbiniekam, struktūrvienībai vai biznesam kopumā? Kļūdu un iespējamo negatīvo  seku piemēri.

4. Regulējiet jūsu sniegtās informācijas uztveres efektivitāti no darbinieku puses. Kā adaptēt padoto informēšanas, apmācību, uzdevumu deleģēšanas veidus un formātus? Kā prasmīgi izmantot motivācijas un stimulēšanas instrumentus? Raksturīgākās  kļūdas  vadības instrumentu izvēlē: saistītie riski un negatīvas sekas. Vadītāju kļūdu novēršanas metodes un iespējas.

5. Prasmīgi ieviesiet jaunus diferencētās vadības instrumentus savā kolektīvā. Vadītāju uzvedības stratēģijas dažādās situācijās ar darbiniekiem. Dalībnieku vadības situāciju analīzes praktiskās nodarbības (vai darbnīcas). Dalībnieku vadības prakses analīze, problēmu cēloņu analīze darbā ar padotajiem.

6. Veiciet nepieciešamo pašpilnveidošanos. Kā vadītāja tips ietekmē padoto uzvedības īpatnības un darba rezultativitāti? Vadības instrumentu adaptēšana sava tipa īpatnībām.

7. Izstrādājiet efektīva vadītāja skriptus. Uzdevuma deleģēšanas skripts. Ar kādām frāzēm informēt darbinieku par uzdevumu, lai viņš to pieņemtu? Kā pārbaudīt sniegtā uzdevuma izparatni, spēju un motivāciju to izpildīt? Uzdevumu došanas īpatnības jauniem un pieredzējušiem darbiniekiem. Skripts kopsavilkuma veidošanai, uzdevuma vai plāna neizpildes iemeslu noskaidrošanai. Ar kādām frāzēm var noskaidrot uzdevuma vai plāna neizpildes īstos iemeslus? Kā izvairīties no ierastām, paredzamām un kreatīvām atrunām?

8. Plānojiet un kontrolējiet izaugsmes procesus. Tabulu sastādīšana rādītāju izaugsmes plāna kontrolei, kā arī plāna neizpildes vai mērķa nesasniegšanas iemesla vienkāršai noskaidrošanai.

Treniņa formāts:

Treniņš notiek dinamiskā tempā, balstās uz interaktīvām lekcijām un aktīvu auditorijas iesiastīšanos. Praktiskie uzdevumi tiek pildīti pāros, trīs un vairāku cilvēku komandās, “prāta vētrās”, ar metaforisko, provokatīvo un spēļu elementu palīdzību.

Treniņa rezultātā dalībnieki iegūst:

  • Skriptu – scenāriju ar gatavām frāzēm, kas izmantojamas dažādās darba situācijās;
  • Objektīvu un anonīmu sava skripta pielietošanas praksi;
  • Godīgu atpakaļsaiti par izstrādāto skriptu “ticamību”, no trenera un apmācāmo puses;
  • Individuālais komunikācijas nianšu saraksts: kas jāņem vērā, komunicējot ar darbiniekiem; runas moduļi, kas jāizmanto neieteicamo vārdu un frāžu vietā;
  • Cēloņu apzināšana, kuru dēļ darbinieki nespēj sasniegt vēlamo rezultātu, t.sk., šādu iemeslu apzināšana pagātnē;
  • Uzskatamas shēmas svarīgu situāciju risināšanai.

Treniņa mērķauditorija

  • Uzņēmumu vadītāji;
  • Komercdirektori;
  • Pārdošanas nodaļu vadītāji.

Autors un vadītājs

Boriss Žalilo

Ekonomisko zinātņu kandidāts,  МВА, ACM.

Vadības konsultants, specializācija; Mārketinga un pārdošanas sistematizācija; izmaiņu ieviešana nolūkā paaugstināt pārdošanas un peļņas rādītājus; izaugsmes un attīstības sistematizācija; mārketinga un pārdošanas vadība; konkurētspēja. Viens no Krievijas titulētākajiem biznesa treneriem, treneris –zīmols, starptautiska līmeņa treneris –konsultants ar veiksmīga darba pieredzi 14 Pasaules valstīs. Ar saviem priekšlasījumiem uzstājas dažādās konferencēs un forumos, šobrīd sekmīgi darbojas 18 pilsētās, 5 valstīs, strādājot ar auditorijām līdz 1000 dalībniekiem.

€ 450 (bez PVN)
Reģistrācijas un dalības maksa

Cik cilvēku piedalīsies?

-
+

Maksājamā summa:

544.50
€ 450 (bez PVN)
Paldies!

mēs sazināsimies ar jums tuvākajā laikā